Testimonials

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.
Sandro Rosell
FC Barcelona President

Assign modules on offcanvas module position to make them visible in the sidebar.

Chcesz wysłać wiadomość do redakcji? Napisz na nasz adres e-mail

Od tego roku spółdzielnia przejęła trzy kotłownie znajdujące się w budynkach będących w zasobach spółdzielni, a dotychczas obsługiwane lub będące na majątku zewnętrznych dostawców ciepła. Dotyczy to między innymi bloku przy ul. Michelsona 21 w Strzelnie fot. Magdalena Lachowicz

Zarówno w Mogilnie jak i w Strzelnie Spółdzielnia Mieszkaniowa w trybie ustawy w imieniu mieszkańców złożyła do dostawców ciepła stosowne oświadczenia, które pozwalają skorzystać z obniżonych, w stosunku do kosztów, stawek za ciepło. - Spółdzielni zależy, żeby zarówno opłaty zależne i niezależne od spółdzielni były jak najniższe, ponieważ jest to w interesie mieszkańców jak i spółdzielni - mówi prezes Wojciech Baran.

CIEPŁO

W związku z licznymi zapytaniami odnośnie wysokości opłat związanych z utrzymaniem mieszkania, prezes Spółdzielni Mieszkaniowej w Mogilnie Wojciech Baran informuje, że w ramach przyjętej ustawy z dnia 15 września o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw, przy wprowadzeniu nowej taryfy przez dostawcę ciepła, ceny ciepła w okresie od 1 października do 30 kwietnia 2023 roku nie mogą przekroczyć 103,82 zł netto /GJ dla źródeł ciepła zasilanych węglem i 150,95 zł netto /GJ dla źródeł ciepła zasilanych gazem. W przypadku, gdyby ceny te nie były określone ustawą, byłyby one znacząco wyższe. Oscylowałyby one wówczas w okolicach 200 do nawet 300 zł/GJ, co oznaczałoby wzrost kosztów ogrzewania o kilkaset złotych. Ustawa określa też, że w cenie GJ uwzględniona zostanie opłata stała, co dodatkowo zmniejsza obciążenia dla mieszkańców.

Warto dodać, że dotychczas w Mogilnie obowiązywała stawka za ciepło wytwarzane przy ul. Polnej na poziomie brutto około 66 zł/GJ, a w przypadku kotłowni gazowej przy ul. Dworcowej ponad 80 zł/GJ. Niestety ceny paliwa węglowego, jak i gazowego w ostatnich kilkunastu miesiącach uległy znaczącemu podwyższeniu. Dla osób ogrzewających domy węglem jest to odczuwalne już od początku ubiegłego sezonu, kiedy ceny z około 700 zł-800 zł za tonę skoczyły najpierw w okolice około 1.500 zł za tonę, a następnie na początku obecnego sezonu grzewczego do nawet 3.600 zł za tonę (obecnie poniżej 2.000 zł w związku z dystrybucją węgla przez gminy). W tym samym czasie, czyli w poprzednim sezonie oraz na początku obecnego sezonu dla odbiorców ciepła systemowego wytwarzanego przez MPGK w Mogilnie przy ul. Polnej koszty ogrzewania nie uległy zmianie. Jak informuje prezes Baran, złożyło się na to kilka czynników. Po pierwsze MPGK zgromadziło zapasy opału w połowie 2021 na około półtora sezonu. Ponadto w roku bieżącym rządową Tarczą Antyinflacyjną dokonano obniżenia podatku VAT na ciepło systemowe z 23% na 5%. Dlatego też, mimo że dostawca ciepła skorygował ceny, to w roku bieżącym nie było potrzeby przenoszenia podwyżki dla mieszkańców. - Niestety wobec, jak podają źródła rządowe, sprzeciwu Unii Europejskiej stawka VAT na ciepło od początku 2023 roku zostanie podwyższona z 5% do 23%. To wszystko oznaczać może wzrost opłat za ogrzewanie w okolicach około 70-80 zł na średniej wielkości mieszkanie. Szczegóły zostaną przedstawione po otrzymaniu nowej taryfy oraz faktur za ogrzewanie - mówi prezes SM Wojciech Baran. Niewykluczone i bardzo prawdopodobne jest jego zdaniem to, że z opłat zdjęta zostanie opłata stała, co oznaczałoby odjęcie opłaty w okolicach 50 zł miesięcznie.

W STRZELNIE OBNIŻKA ZA OGRZEWANIE

W tym momencie warto dodać, że spółdzielnia przeprowadza różnego rodzaju prace remontowe i termomodernizacyjne skutkujące zmniejszeniem zapotrzebowania na ciepło. Dostawca ciepła w porozumieniu ze spółdzielnią optymalizuje też tzw. krzywe grzewcze, aby jak najlepiej dopasować podawanie ciepła do temperatury zewnętrznej. Nowa stawka VAT, jak mówi prezes Baran, dotyczyć będzie również ogrzewania w blokach w Strzelnie. W przypadku Strzelna jednak zgodnie z ustawą z 15 września, z opłat do 30 kwietnia 2023 r. zdjęta zostanie opłata stała. - W sumie oznaczać to będzie kolejną obniżkę opłat za ogrzewania w Strzelnie o około 30 zł na miesiąc. Pobrana opłata stała zostanie zwrócona w momencie rozliczenia centralnego ogrzewania - mówi prezes Wojciech Baran. W związku z tym, że cena GJ w Strzelnie wynosiła do końca września około 140 zł/GJ na mocy ustawy została obniżona do 103,82 zł netto/GJ od 01.10.2022 r. do 30 kwietnia 2023 r. co oznaczało obniżkę opłat o około 50-60 zł.

DO DOSTAWCÓW GAZU

Zarówno w Mogilnie, jaki i w Strzelnie Spółdzielnia Mieszkaniowa w trybie ustawy w imieniu mieszkańców złożyła do dostawców ciepła stosowne oświadczenia, które pozwalają skorzystać z obniżonych, w stosunku do kosztów, stawek za ciepło. - Od nowego roku nie będzie obowiązywała Tarcza Antyinflacyjna, w związku z tym zostanie przywrócona stawka podatku VAT z 0 % na 23 % na paliwo gazowe. Jednocześnie też w ubiegłym roku znacznemu podwyższeniu uległy ceny gazu z około 16 gr/kWh do około 24 gr/kWh. Już na początku roku spółdzielnia złożyła stosowne oświadczenia do dostawców gazu, aby skorzystać z rządowej ustawy z 26 stycznia zamrażającej ceny gazu dla gospodarstw domowych. W innym przypadku koszt kWh wyniósłby około 0,8 do 1 zł co oznaczałoby wzrost na poziomie 500 %. Wprawdzie zapowiadane jest dalsze zamrożenie cen gazu, to jednak przywrócony zostanie VAT na to paliwo, co oznacza konieczność przeliczenia stawek za gaz na osobę w budynkach, gdzie znajdują się zbiorcze liczniki gazu oraz stawek za ogrzewanie w budynkach z kotłami gazowymi - tłumaczy prezes Baran. Spółdzielnia na bieżąco monitoruje regulacje prawne w tym zakresie i w przypadku pojawienia się przepisów zmniejszających obciążenia, spółdzielnia dokona stosownych korekt.

REKLAMA
Chemirol - oleje Fuchs

PRZEJĘLI 3 KOTŁOWNIE

Dodać należy, że od tego roku spółdzielnia przejęła trzy kotłownie znajdujące się w budynkach będących w jej zasobach, a dotychczas obsługiwane lub będące na majątku zewnętrznych dostawców ciepła. Dotyczy to kotłowni w budynku Osiedle Piastowskie 10 i Michelsona 21 w Strzelnie oraz kotłowni w budynku przy ul. 900-lecia 24 w Mogilnie. Spółdzielnia przejęła obsługę tych kotłowni z uwagi na to, że dostawcy zewnętrzni nie mogli kupować gazu w obniżonych cenach. Gaz w zamrożonej cenie 24 grosze netto za kWh zgodnie z ustawą może kupić tylko spółdzielnia na potrzeby gospodarstw domowych. Gaz w obniżonej cenie spółdzielnia kupuje w imieniu mieszkańców również w budynkach ze zbiorczymi licznikami gazu np. przy ul. Witosa czy Sportowej w Mogilnie.

WZROŚNIE FUNDUSZ REMONTOWY

Na podstawie uchwały z dnia 23 listopada  Rada Miejska w Mogilnie określiła nowe stawki podatku od nieruchomości, które wzrosły o 18% i będą obowiązywały od 1 stycznia.

W przypadku budynków w Strzelnie na podstawie uchwały z dnia 10 listopada Rada Miejska w Strzelnie  określiła nowe stawki podatku od nieruchomości, które wzrosły o 11,8 % i będą obowiązywały również od 1 stycznia.

Warto w tym momencie wspomnieć, że spółdzielnia zarówno w Mogilnie jak i w Strzelnie opłaca nie tylko podatek od nieruchomości w zakresie mieszkań, ale też i za grunty, które przynależą do poszczególnych budynków. Spółdzielnie Mieszkaniowe zostały objęte rządowymi ustawami z 7 i 27 października dotyczącymi pomocy w zakresie cen energii elektrycznej zużywanej w częściach wspólnych budynków takich jak np. klatki schodowe.

W przypadku nieprzekroczenia zużycia 2 MWh na punkt pomiarowy stawki mają pozostać na poziomie dotychczasowym tj. około 410 zł/MWh. Po przekroczeniu tego limitu stawki wzrosną maksymalnie do 693 zł/MWh. Również w przypadku energii elektrycznej stawka podatku VAT powróci jednak z 5% do 23%. Oznacza to, że po przekroczeniu tych limitów ceny energii elektrycznej mogą wzrosnąć o około 100%.

Jak dodaje prezes Baran, w związku ze zdecydowanym wzrostem cen materiałów i usług budowlanych, znacznym wzrostem kosztów pracy, napędzonym wzrostem płacy minimalnej oraz kosztów robót budowlanych, wzrostem cen energii, prądu jak i gazu oraz ze względu na wzrost cen transportu, zmianie ulega wysokość zawartego w opłacie eksploatacyjnej funduszu remontowego. Stawka opłaty eksploatacyjnej, zawierającej fundusz remontowy, dla lokali mieszkalnych zmieni się z około 3,60 zł na 4,20 zł i będzie obowiązywała od 1 marca 2023 r. Rosnąca inflacja jest też istotnym wskaźnikiem wpływającym na wzrost cen materiałów, towarów, usług czy urządzeń do utrzymania nieruchomości w należytym stanie, jak również znacząco wpływa na koszty wykonywanych prac remontowych. W roku 2023 Spółdzielnia Mieszkaniowa w porozumieniu z mieszkańcami planuje kolejne remonty mające na celu  głównie ograniczenie zużycia ciepła w budynkach w Mogilnie i Strzelnie.

PODWYŻKA OPŁAT ZA ŚMIECI

Z dniem 1 lutego 2023 r. w Mogilnie podwyższeniu ulega opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi z 24 zł do 29 zł tj. 21% zatwierdzona uchwałą z dnia 23 listopada Rady Miejskiej w Mogilnie. Od 1 stycznia zgodnie z cennikami dzierżawców podwyżce uległa również opłata za dzierżawę kontenerów z 0,02 gr na 0,03 gr/ m2.

Na chwilę obecną nie jest jeszcze znana zmiana cen wody i odprowadzania ścieków, ponieważ nie została dotychczas zatwierdzona nowa taryfa za wodę i odprowadzanie ścieków. - Przypominam, że Spółdzielnia Mieszkaniowa nie jest stroną w ustalaniu cen i nie posiada możliwości prawnych do wiążącego uczestnictwa w procesie ustalania cen za wodę i odprowadzanie ścieków, podatków od nieruchomości, odpadów komunalnych czy energii elektrycznej i paliwa gazowego. Z kolei maksymalne ceny ciepła zostały określone w ustawie. Zgodnie z art. 4  ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych wyżej wymienione opłaty w zasadzie są więc opłatami niezależnymi od spółdzielni. Ważne jest też to, że spółdzielnia zgodnie z ustawą o spółdzielniach mieszkaniowych nie może odnosić korzyści z tytułu pobierania opłat. Innymi słowy spółdzielnia może pobierać opłaty tylko w wysokości niezbędnej do pokrycia kosztów. Nie można zatem kumulować opłat na zapas, tylko stosownie do okoliczności dostosowywać je do cen zewnętrznych - tłumaczy prezes Baran.

NA BIEŻĄCO REGULUJĄ ZOZBOWIĄZANIA

Warto dodać, że spółdzielnia pomimo zadłużenia niektórych mieszkańców z tytułu opłat reguluje terminowo i w pełnej wysokości wszystkie zobowiązania wobec dostawców, firm świadczących usługi oraz wobec dostawców mediów. Szacowany w perspektywie kilku miesięcy łączny wzrost opłat za ciepło, odpady komunalne, gaz, fundusz remontowy, podatek od nieruchomości, energię elektryczną powinien oscylować maksymalnie około kwoty 100 zł w przeliczeniu na średniej wielkości mieszkanie. Oczywiście nastąpi to stopniowo i w różnym zakresie w stosunku do różnych budynków. W niektórych budynkach ciepła woda dostarczana jest z miejskiej sieci ciepłowniczej, a w innych nie. Są budynki,  gdzie mieszkańcy samodzielnie opłacają rachunki za gaz w swoich mieszkaniach, a w innych znajduje się jeden zbiorczy licznik gazu.

Spółdzielnia, jak zaznacza prezes Baran, nie może pobierać wyżej wymienionych opłat w wysokości mniejszej niż jest zobowiązana odprowadzić do dostawców mediów i usług, ponieważ w krótkim czasie doprowadziłoby to do zapaści finansowej, a co za tym idzie do zaprzestania dostawy mediów i usług do poszczególnych budynków. - Spółdzielni zależy, żeby zarówno opłaty zależne i niezależne od spółdzielni były jak najniższe, ponieważ jest to w interesie mieszkańców jaki i spółdzielni. Nadmierna wysokość opłat powodować może, że wielu mieszkańców zaprzestanie ich uiszczania, spółdzielnia nie będzie w takiej sytuacji w stanie opłacić rachunków za wodę, śmieci, prąd, gaz, czy ciepło dostarczane do bloków. Stąd też spółdzielnia stara się w imieniu mieszkańców w miarę możliwości podejmować działania zmierzające do obniżenia cen - mówi Wojciech Baran. Po czym dodaje, że gdyby nie rządowe ustawy zawierające pomoc dla odbiorców ciepła, gazu, prądu opłaty związane z utrzymaniem mieszkania wzrosłyby o około 500-600 zł w skali miesiąca. Brak obniżenia VAT-u w ramach Tarcz Antyinflacyjnych spowodowałby, że już od początku roku borykalibyśmy się z podwyżkami opłat. Niewykluczone, że pojawią się nowe programy pomocowe. - Spółdzielnia będzie śledzić regulacje w tym zakresie. Jeżeli będzie taka możliwość opłaty zostaną obniżone - dodaje prezes Baran.

Magdalena Lachowicz, 30 XI 2022

Opłaty za lokal(ność): artykuły sponsorowane

loading...
Sponsorowane: Opłaty za lokal(ność)

Więcej: Opłaty za lokal(ność)

loading...
Więcej: Opłaty za lokal(ność)

W związku z nowelizacją ustawy Prawo telekomunikacyjne informujemy o korzystaniu przez stronę palukimogilno.pl z plików cookies. Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na ich używanie.