Testimonials

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.
Sandro Rosell
FC Barcelona President

Assign modules on offcanvas module position to make them visible in the sidebar.

Chcesz wysłać wiadomość do redakcji? Napisz na nasz adres e-mail

fot. Magdalena Lachowicz

Mieszkańcy gminy Trzemeszno od  nowego roku zmuszeni zostali do  zapłaty wyższej stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie gminy. Od 1 stycznia wynosi ona 30 zł od osoby na miesiąc, czyli jest wyższa o 15% w stosunku do roku ubiegłego. Wtedy stawka wynosiła 26 zł.

GMINA TRZEMESZNO

Wszyscy właściciele nieruchomości zobowiązani są do prowadzenia selektywnej zbiórki odpadów komunalnych. W przypadku niedopełnienia obowiązku selektywnego zbierania odpadów komunalnych burmistrz określi w drodze decyzji wysokość opłaty stosując wysokość stawki opłaty podwyższonej, która wyniesie 60 zł od osoby na miesiąc.

Ponadto burmistrz Krzysztof Dereziński poinformował, że nadal obowiązuje stawka zwolnienia  za gospodarowanie odpadami komunalnymi w wysokości 0,50 zł od osoby miesięcznie dla właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi kompostujących bioodpady stanowiące odpady komunalne w kompostowniku przydomowym.

Na terenie miasta Trzemeszna od 1 stycznia ubiegłego roku obowiązuje odbiór odpadów bio tylko w pojemnikach. Jeżeli mieszkaniec posiada większą ilość bioodpadów należy we własnym zakresie zakupić dodatkowy pojemnik na bio lub zawieźć we własnym zakresie do Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych znajdujący się w miejscowości Święte (Miaty).  

W celu uzyskania zwolnienia należy  wypełnić nową deklarację na nowym druku obowiązującym od 1 stycznia  tego roku. Druk dostępny jest na stronie trzemeszno.pl/deklaracja lub w Urzędzie Miejskim Trzemeszna ul. Gen. H. Dąbrowskiego 2, pok. nr 1.

REKLAMA
Chemirol - oleje Fuchs

DOMKI LETNISKOWE

Zmiany w opłatach od 1 stycznia za gospodarowanie odpadami komunalnymi dotyczą także właścicieli domków letniskowych.

Odbiór odpadów będzie odbywał się od 1 kwietnia do 30 września z pojemników lub worków opróżnianych zgodnie z harmonogramem obowiązującym na miasto Trzemeszno (w przypadku działek zlokalizowanych w mieście) i Gminy Trzemeszno ( w przypadku działek zlokalizowanych na terenie wiejskim).

W związku z nowelizacją ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz podjętą uchwałą Rady Miejskiej Trzemeszna od 1 stycznia zmianie uległa zasada obliczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi od domku letniskowego wykorzystywanego jedynie przez część roku lub od innej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno – wypoczynkowe. Wysokość opłaty pozostała bez zmian:

- stawka ryczałtowa opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi za rok od domku letniskowego na nieruchomości albo innej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno- wypoczynkowe - 160 zł

- stawka opłaty podwyższonej jeżeli właściciel nieruchomości nie wypełnia obowiązku zbierania odpadów w sposób selektywny – 320 zł

Bardzo ważne jest, by mieszkańcy wystawiali pojemniki przed  godziną 5.00 w dniu odbioru, a także o oznaczyli pojemniki numerem własnej nieruchomości. 

Wszelkie dodatkowe informacje można uzyskać w Urzędzie Miejskim Trzemeszna ul. Gen. H. Dąbrowskiego, pokój nr 1 oraz pod nr tel. 61-415-43-06.

Magdalena Lachowicz, 17 I 2023

Opłaty za lokal(ność): artykuły sponsorowane

loading...
Sponsorowane: Opłaty za lokal(ność)

Więcej: Opłaty za lokal(ność)

loading...
Więcej: Opłaty za lokal(ność)

W związku z nowelizacją ustawy Prawo telekomunikacyjne informujemy o korzystaniu przez stronę palukimogilno.pl z plików cookies. Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na ich używanie.