Testimonials

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.
Sandro Rosell
FC Barcelona President

Assign modules on offcanvas module position to make them visible in the sidebar.

Chcesz wysłać wiadomość do redakcji? Napisz na nasz adres e-mail

Archiwalne zdjęcie z pogrzebu Ryszarda Cyby. Pracownik Urzędu Miejskiego w Strzelnie Stanisław Gładyszewski niósł przepasany kirem portret zmarłego. fot. Paweł Lachowicz

Przypominamy dziś postać zmarłego 10 lat temu Ryszarda Cyby, jednego z najbardziej znanych strzelnian, którego zasługi doceniane są nie tylko w Strzelnie, ale również w województwie kujawsko-pomorskim i na pograniczu Kujaw i Wielkopolski.

Ryszard Cyba urodził się 29 października 1939 r. w Ostrowie Wielkopolskim. Wraz z rodziną zamieszkał w Strzelnie w 1972 r. W Strzelnie przepracował całe swoje dorosłe życie zawodowe, niosąc pomoc jako lekarz. - Ryszard Cyba z urodzenia jest Wielkopolaninem, z zamieszkania Kujawiakiem, z racji wykonywanego zawodu Judymem niosącym pomoc wszystkim potrzebującym, zarówno tym chorym, jak i niezaradnym życiowo - mówił prezes TMMS Marian Przybylski podczas uroczystości nadania Ryszardowi Cybie tytułu Honorowego Obywatela Miasta Strzelna.
Ryszard Cyba był m.in. twórcą oddziału laryngologicznego w strzeleńskim szpitalu i przez wiele lat, aż do momentu przejścia na emeryturę, był jego ordynatorem. To dzięki jego uporowi udało się z początkiem 2008 r. zapobiec całkowitej likwidacji Towarzystwa Miłośników Miasta Strzelna. Jako jeden z pierwszych podniósł temat kontynuacji działalności tej zasłużonej dla środowiska organizacji społecznej w nowych, prawem uregulowanych warunkach. Działalność tego stowarzyszenia jest kontynuowana, a doktor Cyba pełnił w nim funkcję wiceprezesa. Zainicjował wiosną 2008 r., pomimo swej ciężkiej choroby, rewitalizację grobu powstańca styczniowego z 1863 r. Aleksandra Jacoba. Pilnie zabiegał o historyczne odtworzenie tej mogiły. Również z jego inicjatywy został opracowany apel, przedłożony posłom i samorządowcom, w sprawie kontynuacji remontu i poprawienia estetyki zewnętrznej oraz otoczenia Szpitala Powiatowego w Strzelnie. Patronował 90. rocznicy odzyskania niepodległości i 90. rocznicy Powstania Wielkopolskiego. Ze środków społecznych postawiono obelisk wraz z tablicą pamiątkową w miejscu, w którym swe życie na ołtarzu ojczyzny złożyli dwaj powstańcy z kompanii gnieźnieńsko-wrzesińskiej: Stanisław Pachowiak i Czesław Plewiński, do czego przyczynił się Ryszard Cyba.
W swej pracy samorządowej, jako wieloletni radny miejski, członek zarządu miasta i społeczny wiceburmistrz działał na rzecz miasta i gminy Strzelno. Jako radny powiatowy i członek pierwszego odrodzonego Zarządu Powiatu Mogilno budował fundamenty nowych struktur powiatowych.
Proboszcz strzeleńskiej parafii ks. kanonik Otton Szymków wielokrotnie zaznaczał szczególne zasługi Ryszarda Cyby dla społeczności miasta i okolic. Dziękował mu za jego długoletni wkład pracy w Radzie Parafialnej, gdzie przez szereg lat uczestniczył w przedsięwzięciu Polonia Romanica. Był to program obejmujący kompleksową rewitalizację wzgórza klasztornego z zabytkami sztuki romańskiej w Strzelnie. W kwietniu 2009 r. Towarzystwo Miłośników Miasta Strzelna wystąpiło do Rady Miejskiej w Strzelnie z wnioskiem popierającym wniosek parafii Świętej Trójcy i ks. proboszcza Ottona Szymków o nadanie jemu zaszczytnego tytułu Honorowego Obywatelstwa Miasta Strzelna. Ryszard Cyba oprócz pracy czysto zawodowej aktywnie udzielał się w życiu kulturalnym, sportowym i społecznym Strzelna. Był członkiem: MLKS Kujawianka Strzelno, Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego, Kujawsko-Pomorskiej Izby Lekarskiej w Bydgoszczy, Stowarzyszenia Miłośników Muzeum Ziemi Mogileńskiej czy też Stowarzyszenia Przyjaciół Niepełnosprawnych Samarytanin w Strzelnie.
Zmarł 8 czerwca 2012 roku w strzeleńskim szpitalu po długiej i ciężkiej chorobie w wieku 72 lat. Na własną prośbę swoje ostatnie dni spędził w szpitalu w Strzelnie, z którym przez wiele lat był związany, nie tylko zawodowo, ale także uczuciowo. Pogrzeb poprzedzony mszą św. w bazylice Świętej Trójcy odbył się w środę 13 czerwca w obecności ogromnej ilości osób, rodziny, przyjaciół i znajomych na cmentarzu parafialnym w Strzelnie, gdzie spoczął obok przedwcześnie zmarłego syna Macieja.

(ml), 29 X 2022

Pamiętamy o nich: artykuły sponsorowane

loading...
Sponsorowane: Pamiętamy o nich

Więcej: Pamiętamy o nich

loading...
Więcej: Pamiętamy o nich

W związku z nowelizacją ustawy Prawo telekomunikacyjne informujemy o korzystaniu przez stronę palukimogilno.pl z plików cookies. Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na ich używanie.