Testimonials

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.
Sandro Rosell
FC Barcelona President

Assign modules on offcanvas module position to make them visible in the sidebar.

Chcesz wysłać wiadomość do redakcji? Napisz na nasz adres e-mail

Na zebraniu w Miatach mieszkańcy jednogłośnie przyjęli wszystkie wnioski zaproponowane przez Mariusza Kowalczyka (pierwszy z lewej) fot. Roman Wolek

Na dwóch zebraniach wiejskich przyjęto wnioski zaproponowane przez Mariusza Kowalczyka, aby różne instytucje skontrolowały działalność firmy Gdel Eko prowadzoną przy ul. Gnieźnieńskiej w Trzemesznie.

BYŁ SILNY SMRÓD
Nadal nie ustają kontrowersje związane z działalnością prowadzoną w Trzemesznie przy ul. Gnieźnieńskiej, na terenie położonym po drugiej stronie drogi krajowej nr 15, na przeciwko dwóch stacji benzynowych i skrzyżowania z ul. Wyszyńskiego. Firma Gdel Eko prowadzi tam działalność polegającą na oczyszczaniu ziemi zanieczyszczonej różnymi substancjami, w szczególności ropo pochodnymi. Temat ten był poruszany przez radnych na ostatniej sesji Rady Miejskiej. Radni byli zaniepokojeni tym, że w okresie letnim na teren prowadzony przez firmę Gdel Eko zwożono materiały, które powodowały bardzo intensywny smród wyczuwalny w okolicy.
WIĘCEJ NIE PRZYWIOZĄ
W związku z pytaniami radnych i interwencją ratusza w tej sprawie do burmistrza Krzysztofa Derezińskiego pismo wyjaśniające napisał Jakub Koliński, prowadzący działalność firmy Gdel Eko. Tłumaczył w nim, że metoda oczyszczania ziemi stosowana w jego zakładzie nie generuje żadnych odpadów ubocznych i nie powoduje zanieczyszczenia środowiska. Właściciel firmy przyznał, iż w okresie wakacyjnym do zakładu trafił odpad zawierający dużo substancji aromatycznych i rzeczywiście w przypadku tej konkretnej partii ziemi zapach był bardziej intensywny niż zazwyczaj, a efekt ten został spotęgowany wysoką temperaturą. Zapewnił, że nie chce, żeby jego działalność była negatywnie odbierana przez sąsiadów i lokalną społeczność i dlatego zadecydował, aby nie zawierać nowych kontraktów na odzysk ziemi zanieczyszczonej tym typem substancji.
MIESZKAŃCY SIĘ BOJĄ
Jednak wyjaśnienia te najwyraźniej nie uspokoiły mieszkańców. 3 września działalność firmy Gdel Eko była głównymi tematami zebrań Rady Sołeckiej sołectwa Kozłowo (do którego należą Rudki położone w pobliżu działalności firmy) oraz mieszkańców sołectwa Miaty (do tego sołectwa należy Brzozówiec położony w pobliżu terenu firmy Gdel Eko). W zebraniach uczestniczyli m.in. burmistrz Krzysztof Dereziński i przewodniczący Rady Miejskiej Benedykt Nitka.
Podczas zebrania w Miatach burmistrz wyjaśniał, że obawy mieszkańców związane są z tym, że nie ufają oni działalności firmy przy ul. Gnieźnieńskiej. Jak się wyraził, mieszkańcy mogą bać się tego, że ktoś zarobi miliony złotych, a potem ucieknie, a oni zostaną z problemem tego, co może zostać po firmie. Przewodniczący RM podsumowywał, że powoli gmina Trzemeszno staje się wysypiskiem śmieci.
PIĘĆ WNIOSKÓW
W obydwu zebraniach uczestniczył także Mariusz Kowalczyk, dyrektor Ośrodka Sportu i Rekreacji w Trzemesznie występujący na obydwu spotkaniach jako mieszkaniec Brzozówca. Zaproponował on, aby uczestnicy obydwu zebrań podjęli 5 wniosków do burmistrza i do Rady Miejskiej, aby wystąpili oni w imieniu mieszkańców do różnych instytucji w sprawie działalności prowadzonej przez firmę Gdel Eko.
Oto robocza treść tych wniosków:
1. Do straży pożarnej o stwierdzenie, czy przy magazynowaniu i przetwarzanie odpadów niebezpiecznych przestrzegane są przepisy przeciwpożarowe oraz czy istnieje możliwość podpalenia odpadów. Wniosek stawiany jest ze względu na niebezpieczeństwo dla zdrowia i życia mieszkańców, którzy zwracają się o podjęcie tych działań w trybie pilnym.
2. Do sanepidu wniosek o dokonanie kontroli również w trybie pilnym, czy odpady niebezpieczne zgromadzone w tej firmie stanowią zagrożenie epidemiologiczne oraz czy istnieje zagrożenie zanieczyszczenia wód gruntowych oraz powierzchniowych.
3. Aby burmistrz, jak i przewodniczący Rady Miejskiej podjęli uchwałę i wystosowali pismo do marszałka województwa w sprawie niewydawania pozwolenia zintegrowanego po 2020 r. na działalność firmy Gdel Eko na terenie gminy Trzemeszno. Jak wyjaśniał Mariusz Kowalczyk, dowiedział się, że w marcu 2020 roku wygasną z mocy ustawy wszystkie pozwolenia zintegrowane dla podmiotów, które składują substancje niebezpieczne, ponieważ wchodzi nowa ustawa o ochronie środowiska.
4. Aby skierowano pismo do marszałka województwa wielkopolskiego o dokonanie kontroli w trybie pilnym zgodności magazynowanych i przetwarzanych odpadów z posiadanym pozwoleniem zintegrowanym. We wniosku zawarto zapis, że jest silny protest społeczny przeciwko działalności tej firmy i należy sprawdzić, czy jej działalność nie zagraża zdrowiu i życiu ludzkiemu.
5. Wniosek o to, aby burmistrz i przewodniczący Rady Miejskiej dokonali zgłoszenia do prokuratury w celu sprawdzenia zgodności magazynowania i przetwarzania odpadów niebezpiecznych z uzyskanym pozwoleniem zintegrowanym.
Wnioski zostały przyjęte przez mieszkańców. Do tematu wrócimy w Pałukach.

Roman Wolek
Pałuki i Ziemia Mogileńska nr 1438 (36/2019)

W związku z nowelizacją ustawy Prawo telekomunikacyjne informujemy o korzystaniu przez stronę palukimogilno.pl z plików cookies. Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na ich używanie.